Kontakti

RAKSTI MUMS

  • Max. file size: 64 MB.

“Realdo”, SIA ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar ziņojuma nosūtni, jaunumu saņemšanu vai pasūtījuma veikšanu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot “Realdo”, SIA darbiniekiem un sadarbības partneriem pasūtījuma realizēšanai un/vai piegādei, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Rekvizīti

Realdo, SIA
Reģistrācijas numurs: 40103295389
PVN numurs: LV40103295389
Juridiskā adrese: Sārtes iela 16, Rīga, LV-1058
Banka: AS ”SEB banka” UNLALV2X
Konts: LV09UNLA0050015423107

Kontaktinformācija