Kontakti

RAKSTI MUMS

  • Max. file size: 64 MB.

Ar šo apliecinām, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar ziņojuma nosūtni, jaunumu saņemšanu vai pasūtījuma veikšanu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām,  Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Rekvizīti

Taso SIA,

Reģ. nr.: LV40203226595

Kontaktinformācija